Many brainstorm sessions and business plan meetings followed after the very interesting dinner party we had. We met each other during afternoon meetings with coffee and the dark chocolate helped us to come to new ideas. We used a mood board to create the first base for the new business concept, based on the Scandinavian lifestyle, design, quality and colors. It does not mean that good quality needs to be in a white packaging, the personal care products can still shine in your interior!

Vele brainstormsessies en business plan meetings volgden na het zeer interessante etentje. We ontmoetten elkaar tijdens middag meetings met koffie en de donkere chocolade heeft geholpen met de creatie van nieuwe ideeën. We maakten gebruik van een mood board om zo de eerste basis van het nieuwe business plan te creëren. Gebaseerd op het Scandinavische leven, design, kwaliteit en kleuren. Het betekent niet dat goede kwaliteit in een witte verpakking hoort, het verzorgingsproduct mag er ook in je interieur wezen!